After Awakening


Ved du, hvor meget sindet fylder ekstra ud og finder på hos dig? 

Det vil du få et billede af på denne workshop, hvor du vil se, hvor livligt dit sind er i ”påfyldningen” af ekstramateriale. Sådan starter rejsen på 2 dage, der fører dig virkeligt DYBT ind i dig selv og dit sind. 

Du vil opleve fantastiske guidede meditationer fra bevidsthederne i Merlingruppen, Moder Maria, barmhjertighedens moder Quan Yin og troldmanden Merlin.

Du ved, at alt bare er begivenheder, der indtræffer som læreprocesser i dit liv – eller gør du? 

Det er dit valg hvordan du reagerer på en begivenhed. Og netop dette valg, siger noget om det bevidsthedsniveau du befinder dig på. 

På denne workshop får du svar på, hvordan du får løsrevet dig den kollektive bevidsthed, og fastholder dig i dit eget lys uden at blive påvirket, dømme eller fordømme andre. 

Du får input til, hvordan din hjerne kan begynde at lave nye veje, så du kan ændre din ”programmering”.

Hvor er dine tanker?

Hvad er det for et felt, du går ind i? Eller rettere, hvor er det, du vælger at være? Hvordan er det, du vælger at lade dig påvirke? 

Du lærer at være bevidst om, hvor du er henne i dit vibrationelle felt, så du vil være klar over, hvad du vælger at tiltrække. Dine holdninger og meninger binder en stor mængde af din livsenergi. 

Kurset gør dig klar til at give slip, trække relationer ud, og stå i dit eget lys.

Tilgivelse – en ny betydning

Fra Moder Maria hører du om tilgivelse. Og du får et helt nyt syn på begrebet og lærer om det på et højere niveau.

Du får også en fantastisk guidet meditation, hvor du bliver bevidst om din egen storhed - i stor omsorg og kærlighed - i dit eget hvide lys.

Hvor underspiller du dig selv?

Du bliver healet meget på denne workshop på et dybt plan, som gør at du kan mærke efter, hvad det er du underspiller dig selv på. Du kommer gennem en øvelse i, hvad din primære underspilning drejer sig om, og ikke mindst hvad du får ud af denne underspilning. Øvelsen er en træning i, at blive bevidst om, hvad du bevidst underspiller, og ikke mindst den følelse, det giver.

Magi

Troldmanden og alkymisten Merlin fortæller om magi og dennes to modpoler. Det afhænger af det vibrationelle felt du står i, om du fx modtager healing eller bliver såret af ord. Hvis du arbejder imod din egen karmiske plan, vil du blive mødt af større modstand i netop det, du har modstand på. 

Også Merlin vil guide dig i en meditation.

Workshoppen giver værktøjer og bearbejder dit bevidsthedsfelt – så du kan nå DINE nye mål.

Du vil ALTID have adgang til dette materiale!1.1 Alt er bare begivenheder

- Merlingruppen


Kort indledende meditation for at blive bevidst om, hvor meget sindet fylder og finder på for den enkelte person.

Når du som individ er under 60% i energi, er du helt underlagt den kollektive bevidsthed. Når energien er 60-80 % begynder du at løsrive dig fra den kollektive bevidsthed, og det er ligeledes her, du begynder at kunne høre dine guider. Når du er kommet over 80% i din energi, har du løsrevet dig fra den kollektive bevidsthed, og du kan fastholde dig i dit eget lys uden at blive påvirket af andre og uden at dømme eller fordømme andre. Du ved, at alt bare er begivenheder, der indtræffer som læreprocesser i dit liv.

Det er især måden, du vælger at reagere på en begivenhed, der fortæller noget om det bevidsthedsniveau, du befinder dig på. Reaktionen på begivenheden er dit valg, og som “vågen” vil du ikke koble dig på den kollektive bevidsthed, som kræver noget af din livsenergi. Det handler om at være vågen og høj i dit vibrationelle felt. Du skal være et sted i dit liv, hvor du har magien og en høj vibrationel energi, hvor glæde, empati og kærlighed er til stede. Det kræver nærvær - hvad vælger du at bruge din intense energi på? - Føler du efter, hvad du har lyst til? For du mister dig selv, når du sænker dit lys og din energi. En vigtig information er, at det er i de tunge energier, der skabes afhængigheder, både hvad angår mad, sex, smerte, alkohol, offermentalitet osv.

Husk altid at vælge det bedste, der er til rådighed for dig. Du kan vælge at grave dig ned, men så er det også et bevidst valg, hvor du kun kan være et offer med et publikum. Når du bevidst vælger at reagere på en anden måde, vil din hjerne begynde at lave nye veje. Denne omprogrammering kræver ca. 13 uger, og du skal være meget bevidst om ikke at vælge dit gamle reaktionsmønster, da sindet ellers med det samme automatisk vil hoppe over på den gamle og velkendte vej i hjernen.


1.2 Hvor er dine tanker og reaktionsfelt?

- Merlingruppen


Hvad er det for et felt, du går ind i? Eller rettere, hvor er det, du vælger at være? Hvordan er det, du vælger at lade dig påvirke? Husk at ved affinitet, tiltrækker du selv netop dét, din bevidsthed har fokus på. Allerførst skal du være bevidst om, hvor du er henne i dit vibrationelle felt, for herefter vil du være klar over, hvad du vælger at tiltrække.

Merlingruppen guider herefter en meditation med temaet: “Er du klar til at give slip på alt i dit gamle liv?”

Husk at alle dine holdninger og meninger binder en stor mængde af din livsenergi. Når du erkender, at du kun behøver at være, og ikke lader dig passe ind, er du klar til at give slip på alle dine gamle overbevisninger - og stå i dit eget lys.

1.3 At trække relationer ud af solar plexus

- Merlingruppen


Bliv i følelsen af den sidste meditation, og mærk efter hvad du havde modstand på. Herefter starter du med at visualisere en tynd tråd fra dit eget solar plexus til denne person/relation/begivenhed. Langsomt trækker du i denne tråd, og du vil opdage, at der på denne tråd kan der være vedhæftet knive, ankre eller andre modhager, som gør, at energien har godt fat i dig. Vær opmærksom på, at dit ego vil forsøge at fastholde dig. 

I en ny meditation får du kreeret og tegnet en arkitettegning over manifestationen af dit nye liv.


1.4 Tilgivelse

- Moder Maria


Moder Maria kommer igennem denne kanalisering for at fortælle om tilgivelse. Hun ønsker at definere en noget anderledes betydning af ordet, end vi normalt benytter.

TIL-givelse giver energi TIL en tilstand. Det er vigtigt, at du ikke tolker noget som forkert, for på den måde har du dømt og fastlåst dine meninger i en dom af disse personer eller begivenheder. Herefter bliver der nødt til at være en tilgivelse på et højere niveau, hvor du med et andet perspektiv ændrer din bevidsthed om en person/begivenhed. For at give slip på alle dine “ting”, bliver du nødt til at ændre din bevidsthed til at løse dine tidligere oplevelser med en anden bevidsthed. Det vil sige, at der skal en anden energi til at løse en begivenhed end med den energi, erfaringen blev skabt. På den måde trækker du energien hjem, for der er ikke noget at tilgive - alt er perfekt. Når du vælger at være tro mod dig selv, er der intet at gøre, for alt er bare. Det er begivenheder, der kommer ind i dit liv, som du vælger at lave en reaktion på. Her er det vigtigt, at notere, at det er din reaktion på begivenheden, der skaber forskellen i din nye kreation osv. Hvis du vil være vågen, skal du kigge på din egen reaktion på de begivenheder, der sker i dit liv.

Husk at når du vælger at skulle tilgive, betyder det, at du dermed har give det en dom, som igen bruger din livsenergi på at fastholde en overbevisning.

Alle mennesker er det perfekte sted, og du skal ikke hjælpe mennesker, hvis de ikke har bedt om din hjælp. Hvis du gør det, har du også dømt dem til ikke at være på det rigtige sted for lige netop dem. Ingen har den samme vej, og dermed kan I heller ikke benytte det samme kort på livets vej. Du skal ikke tilgive noget, du skal bare lade være med at dømme. Bevar selvrespekten via de 3 ben i kærlighed, som er: respekt, tolerance og nærhed. Du kan ikke manifestere ud fra mangler og frygt, du kan kun manifestere ud fra kærlighed. 

Moder Maria laver en fantastisk guidet meditation med dig, hvor du bliver bevidst om din egen storhed i stor omsorg og kærlighed i dit eget hvide lys.


Du vil ALTID have adgang til dette materiale!2.1 Udførelsen af din plan

- Quan Yin


I dag er After Awakening, så husk derfor at være bevidst om at skabe nye veje i din bevidsthed. For når du bliver ved at tale om dine gamle mønstre, holder du “motorvejene” åbne på de gamle veje. Du skaber ændringer i din bevidsthed med en ny intention som fører til en ny motivation som bliver til en ny manifestation. Det er vigtig at forstå, at alt er vibrationel frekvens i flow. Når I inkarnerer i den relative verden, er den laveste frekvens bl.a. depression og det højeste er Lys. I den metafysiske verden er den laveste frekvens poltergejst og det højeste Det Hvide Lys. Egoet eksisterer ikke, når du er over 80% i livsenergi, så vær bevidst om, at når du vælger at sænke din livsenergi for at passe ind, kan du ikke være over 80%. Når du er i afhængighed i bl.a.: mad, alkohol, sex, job, TV mv. tager du ikke ansvar for dig selv - så husk igen på at det er den måde, du vælger at reagere på, som skaber din kreation og skaber din næste begivenhed.  

Hele pointen går ud på, at den måde du vælger at agere på de begivenheder, der kommer ind i dit liv, skaber den næste cirkel i: Reaktion - Kreation – Begivenhed. Du har mulighed for at ændre dine reaktioner, når du er bevidst, for når du er bevidst, kan du også lettere finde ligesindede, som også er bevidste. Når du modsat bevidst vælger at underspille dig selv, vil du også i henhold til loven om affinitet møde/tiltrække begivenheder, som bekræfter dig i, at du er for meget. Når du bevidst vælger at skifte til den højeste udgave af dig selv i dit vibrationelle felt, vil du også skifte “publikummet” ud i dit liv. Husk på øvelsen, hvor du hiver relationer ud, hvorefter du med hjælp fra din drømmevæver skaber en intention, som igen hjælper dig til dit nye højere selv med: reaktion, kreation og nye begivenheder osv. 

Gør hvad du kan, og ikke hvad du bliver bedt om. Bliv i din excellence, for mange vælger trygheden i det begrænsede sind, hvor du sover, i stedet for det storslåede hvor lotusblomsten åbner op mod lyset. Efter opvågning tør du stå ved din egen storslåethed, og hvor det bliver dine handlinger, som viser, hvor du er på din vibrationelle frekvens. Det er ok at være usikker, for det betyder blot, at du er på vej ud for at ville lære, og det er her, du flytter dig. Så følg derfor ordsproget: Go to bed with dreams - wake up with plans. Det kan du ikke tænke dig til, det kan kun skabes med følelserne, for egoet kan ikke manipulere med følelserne i hjertet.


2.2 Udbytte af at underspille dig selv

- Quan Yin


Mærk efter: 

  • Hvad er det, du underspiller dig selv på i primær ting?
  • Hvad får du ud af at underspille dig selv i primær ting?
  • Hvordan vil du stoppe/ændre den underspilning?

Herefter bliver den enkelte deltager på workshoppen bedt om i plenum at fortælle, hvad lige netop deres primære underspilning drejer sig om, og ikke mindst hvad du får ud af denne underspilning. Øvelsen er en træning i, at blive bevidst om, hvad du bevidst underspiller, og ikke mindst den følelse, det giver.

Dennis Søndergaard bliver til videooptagelsen bedt om fra "den anden side”, at fortælle om sin egen smerte i hjertet, årsagen hertil og hvad han vil ændre for ikke at fortsætte dette.


2.3 Alkymistlærlingen

- Merlin


I denne kanalisering er det Troldmanden/Alkymisten Merlin, som kommer igennem for bl.a. at fortælle om magi. Når man taler om magi, er der to modpoler: lys og mørke. Fx kan et ord heale, og det kan såre, alt efter hvilket vibrationelt felt du vælger at stå i. Hvis du arbejder imod din egen karmiske plan, vil du blive mødt af større modstand i netop det, du har modstand på. Det kræver, at du opnår en sandhed i dit hjerte og ikke i din hjerne.

Gå med sandhedens sværd, som kræver stor bevidsthed, uden at fare vild. Vær i dit Selv og vær bevidst om at være vågen. Du skal ikke vække mennesker, du skal opmuntre dem, som er vågne, så du hjælper dem med at vedblive at være vågne. At være troldmand er en ensom vej at gå, hvor alle vil have noget af dig uden at give noget tilbage. Andre må erfare, det de skal erfare, indtil de selv vågner, ligesom du skal vælge dine mestre, som kan opmuntre dig. 

Du bliver herefter i en meget dyb meditation af Merlin, guidet til at blive elev i alkymistens verden, hvis du vurderes til at have et tilpas højt bevidsthedsniveau.


2.4 Vand din have, så den blomstrer

- Quan YinQuan Yin fortæller, at hun ofte bliver afbilledet med dragen og livets eliksir, hvor livets eliksir symboliseres som viden, og dragen som hjælperen i dyndet. 

Når du er vågen, er det vigtigt, at du ikke vågner med et negativt sind, for det er således også det, din dag vil skabe for dig. Quan Yin svarer herefter på de spørgsmål, som er oplistet i oplægget til workshoppen.

Hvis du har kærlighed til dig selv, vil du heller ikke være nervøs for projektioner. Du skal vande din “have”, så du har tillid/kærlighed til dig selv. Ukrudtet skal du skille dig af med, så du er i et kærligt miljø for dig, hvor du anerkender dig selv med kærlighed. Når du står ved dig selv, og ikke underspiller dig selv og gør dit bedste, så vil du få respekt og ikke modstand. Det gør du ved, at du hele tiden har for øje, hvordan din reaktion er på de begivenheder, som kommer ind i dit liv. Når du er bevidst om din egen vibrationelle frekvens, vil du tiltrække ligesindede, hvor du ikke sammenligner og har konkurrence. Når du anerkender andres storhed uden at gå på kompromis med din egen storhed, vil du se forskellen i præference versus konkurrence. Energien i konkurrence er en lav 3. dimensions energi, som i fremtiden ikke vil holde, da det her kun gælder om at vinde foran andre. Fremtiden bliver, at alle ser på, hvordan det bliver bedst for alle.

Når du går ud af din komfortzone vil det skabe usikkerhed, men husk at usikkerheden også er med til at få dig til at vokse. Tryghed i komfortzonen er statisk energi, så giv slip på historien og husk erfaringen - gå ud af komfortzonen, og du vil vokse.

Det eneste tidspunkt du må se ned på et andet menneske er, når du rækker dem hånden for at hjælpe vedkommende


2.5 Afslutning - Vær bevidst om skiftet

- Merlin Gruppen


Der er blevet arbejdet meget på dig i dit bevidsthedsfelt i disse to dage, så husk at passe på dig selv. Du er blevet flyttet fra, hvor du var, så du skal være opmærksom på, at andre ubevidst vil observere dette skifte, blive usikre og forsøge at fastholde dig i status quo. 

Hvor vil du gerne hen? Hvis du ikke har en klar intention om, hvor du gerne vil hen/dit mål, så falder du tilbage i dit tidligere bevidsthedsfelt.