Livet mellem livene


Hvad vil det sige ”at leve”, og hvordan får man mest ud af det, før det er tid til at tage af sted. Hvad er det i dig, der tager afsted, og hvordan opleves det.

Hvad skal du opleve i livet mellem livene, og hvordan indvirker det på det liv du lever i denne verden. Merlin gruppen og Lady Nada giver dig et nyt perspektiv på dette, der giver helt nye forklaringer på, hvordan de 2 verdener påvirker hinanden.

Samspillet mellem sjælens oplevelser i den relative verden og i den absolutte verden, giver dig nye forklaringer på hændelser i dit eget, dine forældres og andres indflydelse på dit liv – men med helt andre forklaringer, end man kan forestille sig – set fra et jordisk perspektiv.

Det er en chance for, at få vendt op og ned på dit eget syn på livet, og se tingene fra et nyt – og ”højere” observationspunkt, med forklaringer der forandrer dig og åbner dine øjne, hvis du er objektiv – og villig til at lytte til budskaberne. 

Kender du til Deja vu ?


Du vil ALTID have adgang til dette materiale!Introduktion til ”Livet”

før Livet mellem livene.


I første sektion indleder bevidsthedsgruppen Merlin, med en introduktion til liv mellem livene. De taler om reinkarnation, og vores indstilling til dette samt nærdødsoplevelser – som jo er det at være i live nu. Mange tror på liv efter døden, men ikke mange tænker på livet FØR livet. Vi skal leve livet når vi er her og ikke begrænse os gennem bekymring og frygt – vi flytter os selv ud i fremtiden – og bliver mentalt styret frem for at leve i nuet. 


Når man har frygt, er det ofte en flugt ud i fremtiden, hvor du kan bekymre dig om alt det, der kan ske, som du kan bekymre dig om. Mange mennesker ønsker ikke at vide hvor de er i deres liv, de vælger at forsøge at ”overleve” livet. Men sandheden er, at vi alle skal herfra. Merlin gruppen taler om alle de ting, som holder os væk fra at se virkeligheden, vi tager ikke ansvar for vores liv. Dem der har levet livet, når ærkeenglen Gabriel kommer for at hente dig, de er klar til at tage af sted. Men alle dem, der IKKE har levet livet, er ikke klar. Man kan kalde det for – den levende død … 


Hvordan bliver man så klar? Du får masser af gode og konkrete eksempler til, hvordan du kan gå fra ”overlevelse” til at ”leve livet”, så døden og frygten for den, og alle de andre ting man kan frygte og tvivle på, ikke styrer dit liv. Hvis man giver næring til de negative tanker, så har man sået de forkerte frø i sit sind. Der er mange, der udfører handlinger, men ikke vil tage konsekvensen af dem – de tillægger andre skylden for det der sker. 


Hvordan ændrer du på DIN historie? Gentagelse skaber tryghed, men det er når der sker noget helt nyt, at du kommer til live. Kør en ny vej hjem, løb din tur den modsatte vej, sæt dig på en ny stol – og bliv bevidst om dine sanser, fordi de bliver aktiveret gennem at udføre nye handlinger. Alt for mange mennesker vælger at leve et liv i smerte, bekymring og usikkerhed, for så er tidopfattelsen meget længere - og dermed udsættes døden jo ... Så hvordan ”sanser” man livet, og ”lever det”. Merlin giver dig masser af opskrifter med gode eksempler, som vi alle kan relatere til – så DIT liv kan køre derudad, og du forstår at praktisere livet.

Example Curriculum

  Liv mellem livene. - En kanaliseringsaften med Dennis Søndergaard
Tilgængelig i dage
dage efter tilmelding

Hvad sker der i ”Livet mellem livene”


I denne anden sektion fortæller Lady Nada, der også sidder i karmarådet og hjælper med vores livsplaner, om Livet mellem livene. Hun tager os med på en rejse gennem ”døden”, som ikke findes andet end for din fysiske krop. Det kræver, at du forholder dig åbent og objektivt til den information hun tilbyder, der strækker sig langt ud over de tanker vi har her på jorden. Når du ”dør” er det din bevidsthed, din tanke, der tænker inde i dig, som ”transformerer”, og fortsætter sin eksistens – ud af den relative verden her på jorden, hvor alt relaterer til en modpart, over til den absolutte verden. Lady Nada forklarer om forskellene mellem disse to verdener, og hun fortæller om eskaleringsplanen i den relative verden, om udviklede sjæle og ikke udviklede sjæle, og princippet for erfaringer hos en sjæl som gammel eller ny sjæl i en given relativ verden.


Vi har i hver inkarnation en fast plan for de karmiske ting vi skal igennem på det relative plan. Eller man kan se det som hovedfag samt tillægsfag – før man får frikvarter til selv at styre hvad man ønsker af erfaringer. Livet handler om erfaringsopbygning for din SJÆL. Det handler om de VALG du træffer, og dermed den læring du får – og dermed den erfaringsopbygning du laver. Vi har en rød tråd, eller en eskaleringsplan, som holder os på sporet af de ting vi skal lære. Der er guldkorn at hente for os alle, men især for mødre, der vil få et nyt syn på sig selv – set i forhold til deres syn på sig selv og deres børn. Hvordan fungerer eskaleringsplanen, hvordan vækker de os fra den anden side? Hvad drejer det sig om, og hvordan fungerer principperne. 


Når du transformerer, vil din bevidsthed som sjæl, ikke altid være klar over at man er i gang med dette, hvis man er en ung sjæl. Men en gammel sjæl vil mærke frigørelsen, og tage af sted med det samme. Der er mange tusinde punkter mellem disse to yderpunkter, og Lady Nada giver eksempler på forskellene mellem disse, og hvad der influerer på dette. Hvad sker der f.eks. når man dør ved et uheld, som ikke er planlagt? Hvad gør sjælen så, og hvad kan gøre, at sjælen bliver hængende hos sin familie i længere tid. Du får masser af øjen-åbnene information om principperne for sjælens opførsel når den transformerer med eksempler på dette. Hvordan og af hvem modtages du så, på den anden side, og hvad er det at gå ind i lyset – i ”tunnelen” – og hvem kan du møde der?


Hvad er du så, når du er transformeret til den absolutte verden. Hvordan fungerer man som lysvæsen, og hvorfor har nogen brug for at opleve sig selv med en krop. Lady Nada fortæller om opbygningen af det sjælslys, dine egenskaber og dit opbyggede erfaringsgrundlag, som afspejles i dette lys. Hvordan fungerer healingen og regenereringen af dit sjælslys, og hvad sker der når en sjæl har brug for at reflektere over sit liv i den fysiske verden? Turen går til rapporteringsværelset, hvor du skal alle oplevelserne igennem for dit netop afsluttede liv, og mærke følelserne af dine handlinger, men også hos alle dem, som handlingerne påvirkede. Hun forklarer principperne for, hvorfor mange kvinder udsættes for overgreb og kontrol fra deres far, og hvad der ligger bag dette på sjælsplan. Der er således masser af gode eksempler, som giver os en helt ny forståelse af, hvorfor mange uforklarlige hændelser sker i vores liv her på jorden, og hvad der afstedkommer dette fra ”livet mellem livene”. 

Du vil ALTID have adgang til dette materiale!