Connection The Dots./Forbind prikkerne.

2 dages workshop

Mange har efterhånden erfaret sig en ret stor viden, men hvis du ikke kan forbinde denne viden med erfaring, som fører til handling, kan det i stedet føre til en dyb frustration. 

På denne workshop vil du få hjælp fra den anden side til at lægge alle dine brikker sammen til det store billede med alle de detaljer, som udgør dig. 


  • Der vil blive arbejdet meget med: 
  • Hvad vil det sige at være fysisk stærk 
  • Hvad vil det sige at være psykisk stærk 
  • Hvad vil det sige at være metafysisk bevidst 


Du erfarer vigtigheden i, at hver eneste af disse punkter ikke er særlig anvendelige, hvis ikke der er en balance mellem de øvrige punkter. 

Eksempelvis, hvad hjælper det at være fysisk stærk, hvor din krop er kraftfuld, hvis du bliver mødt med kritik og ikke har psyken til at lade være med at tage det personligt, og derved bliver et nemt offer. 

Eller du har opnået en stor metafysisk indsigt, men ikke har jordforbindelsen i en sund psyke eller et fysisk sundt legeme. 

På denne weekend workshop vil du få kortlagt dine Dots/prikker eller brikker, som du kan forbinde og sætte sammen, så du får muligheden for at opleve en større ro, balance og indre styrke, som til sammen vil bringe klarhed over, hvad er vigtigt i dit liv. ” 

Det er en workshop, hvor de arbejder dybt med dig fra ¨Den anden side¨ og det kan give nogle følelsesmæssige refleksioner, men nyd nu blot rejsen få Connected dine Dots.

Du vil ALTID have adgang til dette materiale!1:1 Merlin Gruppen (43:06)


"Tanken"

Hvor mange prikker har du? Det er prikkerne, som skaber tegningen på og af dit liv.

Hvor er dit sind henne? Hvem er det det, der tænker dine tanker? Hvem laver dem og er de brugbare?

Det er vigtigt, at du får tjekket op på dine tanke og handlemønstre- for er de udtjente og ikke længere gavnlige for dig, er det essentielt, at du få dem af-programmeret.

Hører du, ser du, smager du eller føler du dine tanker? Jo bedre du er til at lave indre billeddannelser, jo større manifestationskraft er der bag dem.

HUSK: Jeg er ikke forbundet til overbevisningen om, at jeg er mine tanker!

.

1:2 Merlin Gruppen (51:09)


"Følelserne"

Du har alle dine tanker og følelser. Følelserne er lige så vigtige for dig til at forbinde dine prikker.

Det er sjældent at følelser blot får lov til at VÆRE, alt for ofte putter vi dem i kasser, der kategoriserer dem RIGTIG versus FORKERT.

Husk at stoppe op og mærke dine følelser, det er vigtigt, at du mærker efter, hvad der ligger i dybden af disse følelser.

Følelserne afspejler alt det, du gør. Tankerne afspejler alt det, du siger.

Derfor er det så vigtigt, at du får kigget på dine grundfølelser, da de ellers vil gentage sig igen og igen og videreføres til næste inkarnation.

Så derfor er du villig til følelsesmæssigt at dykke ned til roden?


1:3 Merlin Gruppen (52:07)


"Kroppen"

Du er ALT. Du er det Hvide Lys, men grundet dine handlinger og tanker og planlagte handlinger både i tidligere og nuværende liv, bliver prismet i dine chakraer og aura afsløret.

Kroppen er det mest perfekte værktøj i den fysiske verden, da den er det værktøj, du udlever de opgaver, du har planlagt. Derfor er det også så vigtigt, at du plejer og vedligeholder den.

For at løse dine opgaver, skal du først få kigget på dine mentale tanker og dine emotionelle følelser, så du bliver bevidst, om der er synkronisitet mellem dem. Er der først ubalancer mellem dine tanker og dine følelser, vil det manifestere sig i den fysiske krop.

Merlin Gruppen gennemgår herefter grundig alle dine chakraer og de dertilhørende endokrine kirtelsystemer og hormoner, så du bliver bevidst om, hvad der gør, at du ikke er i balance.

Du bliver gjort opmærksom på, at der om natten mellen 1. og 2. worksshop dag bliver arbejdet intens på dit 3. øje, så du bliver klar til den næste proces.


1:4 Quan Yin (44:43)


"Sjælen"


Quan Yin er en af dine hjælpere, som sidder i dit Karmiske råd, og hun hjælper dig til at planlægge din inkarnation sammen med dig.

Det er vigtigt, at du er ærlig overfor de ting, der indtræffer i dit liv, så du får handlet oprigtigt på de begivenheder, der indtræffer i dit liv.

Quan Yin guider en meditation, hvor du bliver fyldt op med lys, så du kan smide alle de roller og overbevisninger, som ikke tjener dig længere.

Psyken er overbevisningen om, at du er MINDRE END, men med bevidstheden om, at du er meget mere end krop, men også en sjælsessens af kærlighed, så vil du spørge dig selv om, hvorfor du har gemt så smuk en energi, og ikke mindst, hvorfor du ikke viser den, som den, du er.

1:5 Mester Niham (09:26)


"Hvad er sandhed"


Du har muligheden for at ændre dit selvbillede og dit selv image. Slip illusionisten i dig, og forhold dig til dit sande jeg.

Hvad ønsker du at benytte DIT LYS til i denne inkarnation? så derfor VÆR TIL STEDE I NUET.

ALT udenfor dig, reflekterer det, der sker indeni dig. 

Du har valget, alt er et aspekt af det, du har fokus på.

Der bliver under denne kanalisering arbejdet intens på din energi, både fysisk, følelsesmæssigt og psykisk.

Du vil ALTID have adgang til dette materiale!2:1 Merlin Gruppen (34:00)


"Meditation, hvor der bygges videre på forrige dags indsigter."


Har du styr på dine: Tanker- Følelser- Det fysiske legeme. Når du skal løfte din livsenergi, er det vigtigt, at du bliver bevidst om, hvad du bærer med dig fra tidligere liv og fra dine første 3 år af Tanke og Handlemønstre, for får du ikke opmærksomhed på dine filtre, dit fokus og din bevidsthed, så vil du kunne bringe uhensigtsmæssige mønstre med dig. 

Så STOP med at nedgøre dig selv i tanke, ord og handling, for det sænker din livsenergi. Men husk at det hele er DIT valg.


2:2 Merlin Gruppen (43:12)


"Bevidsthed på alle planer."


Hvis du udadtil forsøger at være bevidst korrekt for at kunne bevare en facade, bør du spørge dig selv om, hvem du i virkeligheden er bag facaden. Når du ikke bliver ¨hjemme i dig selv¨, men ligger din bevidsthed over i andre, vil du dermed give andre skylden for de ting, som sker i eksterne hændelser, og på den måde agerer du offer. Når du er bevidst, VED du, at kun du er ansvarlig for alt, der kommer ind i dit liv.

Når du har en positiv intention på et bevidst plan, så vil du også manifestere positivt, omvendt det samme med en negativ intention, som vil give en negativ manifestation. Det betyder, at når du har en BEVIDST BEVIDSTHED, så er du også bevidst om dine handlinger og kreationer.

På det fysiske plan tales der om 2 bevidstheder: Den stivnede, hvor alting skal have evidens (kunne måles/udregnes og vejes) og Den fleksible, hvor du med en åben bevidsthed vil være i stand til at flytte dig.

Den metafysiske bevidsthed: 

Metafysisk bevidsthed kræver, at du mestrer bevidst bevidsthed, Den er fleksibel, og du vælger som individ selv, hvilken frekvens du vil være på. 

Det er ligeledes i det metafysiske, at du kreerer, skaber og løser karma, men det kræver en 100 % ærlighed og transparent fra din bevidsthed til, hvor ”Ting bare er” For at være i denne bevidsthed kræver det et sundt fysisk og psykisk legeme.

Så hvor bevidst kan du tænke dig at være?

2:3 Lady Nada (21:33)


"Hvad skal der til for, at du konstruktivt bruger det, du har lært de seneste dage på workshoppen? "


For du skal være bevidst om, at med den bevidsthed og viden, du har med dig nu, vil du også skabe de begivenheder ud fra den bevidsthed og motivation, du kreerer fra.

Så hvad motiverer dig? Pisk eller gulerod? Hvilken følelse skaber du fra? Hvilken retning og på hvilken etage vil du være på?

Husk at du med denne bevidsthed skal afstemme dine: tanker- Følelser, Kroppen (hvilket chakra), du kreerer fra.

Så hvilke brikker/Dots har du i dit puslespil til med motivation at være dig i dit liv, det bestemmer du selv.

2:4 Merlin Gruppen (55:54)


"Guidet meditation med visualisering, hvor du i stor tillid og med hjertet som kompas er på rejse."

For hver øget bevidsthed du får, vil det ligeledes ændre dine visualiseringer. Bevidstheden rejser fra inkarnation til inkarnation, begivenhed ti begivenhed for at drage erfaringer. På rejsen får du koder/nøgler til dit fulde potentiale i det Hvide Lys.

Aktiveringsprocessen bliver først sat i gang, når du rydder op i dine begrænsende tanker og overbevisninger, og når der bliver mere plads og rum efter oprydningen, bliver der mere plads til lyset i, hvem der er dig uden dine begrænsninger. Herefter vil du ønske dig det, som er til dit højeste, bedste og kærligste KUN FOR DIG.


2:5 Mester Niham (17:21)


"Afslutning: Hvem er I, og hvem er I nu i bevidstheden om bevidstheden i, - Hvem er jeg?"


Det er nu efter disse transformerende dage, at du virkelig skal have rettidig omhu, så du udnytter den proces, der er sat i gang. Her gælder det ikke om, blot at forsøge eller prøve, men vigtigt at du GØR.

Det er kun dig, der kan gøre og rumme dig, men husk at du hele tiden kan bede om hjælp fra ¨den anden side¨, du behøver ikke klare processen alene, men vi kan anbefale, at du starter med det i bidder, så du tager den tid, der skal til for gå i dybden med din healings proces med at forbinde dine brikker/Dots. 

Du kan ændre din bevidsthed om bevidsthed ved selvudvikling.

Så nyd dit liv og vær god ved dig selv med rettidig omhu.


Du vil ALTID have adgang til dette materiale!