Great Mind – Great Awakening


En skelsættende 2 dages workshop, fyldt med guldkorn, øvelser og værktøjer – og en energi der løfter dig op og åbner dit hjertechakra, så du er klar til den tid vi er i nu.

Merlin-Gruppen, Quan Yin, Mester Niham, Lady Nada er igennem og Raphael arbejder på energierne i dig under hele processen.

Denne workshop kan opleves fra 2 perspektiver – fra den søgendes perspektiv, der netop er ved at vågne og åbne op til en større indsigt og selvforståelse, hvor de læringer som strøs gavmildt ud i kombinationen med øvelser og vejledende værktøjer, vil hjælpe dig kraftigt på vej fremad i din proces med at finde ind til det du virkeligt er.

Den vil give dig det rette fundament til, at skabe det liv du ønsker dig, og klargøre dig til at kunne følge med jordens udvikling på det ubevidste plan. 

For den erfarne lysarbejder, vil det være værktøjerne til at forstå og håndtere sit mind-set, til det faktum, at vi nu er trådt ind i den tid, som alle sjæle har ventet på i tusinder af år. Gaia ER for alvor gået ind i 5 dimension.

Din manifestationskraft vokser dag for dag, og det du føler og tænker realiseres lynhurtigt – i begge retninger. På workshoppen får du opskriften til at styrke din egen ”mind-control”, og hvordan du skaber en ”Great Mind” som det kræves for at kunne åbne sit hjerte og styre sin manifestation frem mod det positive udkomme, der nu ligger lige foran os – i ”The Great Awakening”. 


Se den før ”mørket” sænker sig over din ”Mind”

– og oplev hvad et åbent hjerte kan løfte sig til!Du vil ALTID have adgang til dette materiale!1.1 Velkommen til en fantastisk rejse

- Merlin Gruppen


Denne workshop er for dig, som ønsker at være en Great Minded Person, som for hvem livet med en storslået bevidsthed også giver mulighed for at være medvirkende til Great Awakening.

For at blive en person med et Great Mind vil din største udfordring være at slippe dit EGO, for netop dit ego vil gøre alt for, at du vil tage kanaliseringerne personligt. Så hvem er det, der taler i dine tanker?

Merlin fortæller en smuk metafor om en mand med et paradigme, som han holder fast i, selvom sandheden banker på hans dør mange gange, hvilket også kan ske for dig, men når du er villig til at indse, at din virkelighed er sammensat på baggrund af den måde, du har valgt at se din virkelighed på, er du så parat til, at der kan være en anden sandhed end den, du måske hele dit liv har bygget din virkelighed på? I den 5.dimesion er der mulighed for at være i parallelle verdener/spor i samme tid og sted, så vær meget bevidsthed om, hvor du har din bevidsthed.

Der vil være så meget støj, men når du ved, hvilken kanal, du skal stille ind på, vil du heller ikke bruge alt for megen unødig livsenergi på ting og hændelser, som ikke vedrører dig. Du skal kun forholde dig til dig, at være stille, have ro og blive storslået i din bevidsthed og være nærværende i nuet.

Hele tiden tage ansvar for, hvor du er, for du kreerer den verden, som du forventer.

Gennem hele workshoppen vil specielt Ærkeenglen Rafael og Barmhjertighedens Gudinde Quan Yin arbejde på din fysiske krop, dit felt og din bevidsthed for at løfte din vibrationelle energi.


1.2 Livet er intenst... Når du er vågen

- Merlin Gruppen


Er du klar til at vågne op og være Great Mind Great Awakening, og hvilken følelse er det, du har i dit hjerte? Hvis du ikke har tillid til dig selv, vil du møde ting udenfor dig, som udfordrer dig på disse.

Merlin Gruppen fortæller om livsenergi, og hvordan den kollektive bevidsthed er med til at sænke din livsenergi. Husk at hver gang du kobler dig på en historie, desto mere bruger du af din livsenergi til at forholde dig til din historie.

Hvordan ser du dig selv i dine historier, er du offeret? For hver gang du fortæller en historie kreerer du din virkelighed. Hvad er det for nogle paradigmer, som fastholder dig i din virkelighed.

Når du er under 60 % i livsenergi, er du fuldstændig underlagt den kollektive bevidsthed, men hvis du blot begynder at bevæge dig over de 60 % og op til de 80 % begynder du at sætte dig selv fri.

Når du først er kommet over de 80 % i livsenergi, har du sat dig selv fri og kan skabe et Great Mind, der står i sit eget ståsted.

Så har du nærværet til at mærke efter, hvem du er uden dine historier, for hvis du ændrer dit Mindset, og hver dag starter med at mærke DIN grundfølelse, så vil du være i frit flow. Så derfor, er du der, hvor du tør vågne op? Og hvad er det, du vågner op til?

Det bestemmer du selv, for livet er fantastisk med alle muligheder for at vælge dig selv til.


1.3 Jeg er livet! - Meditation

- Merlin Gruppen


Merlin Gruppen laver en guidet meditation med dig, hvor du skal tappe ind i den energi, du havde lige inden du inkarnerede i dette liv. Husk den begejstring, du havde til alle de ting, du have intentioner om at udleve og lære af.

Du fortsætter ind i livet og er nu gået gennem Mayas slør, hvor du begynder at finde din vej i livets labyrint. Husk at blindgyderne ikke er for evige, men blot muligheder for at finde nye veje.

Din sjæl vil hele tiden forsøge at guide dig til ikke at være bange for at tage nye veje og nye muligheder, for hver gang, du laver noget nyt i dit liv, er du nærværende, og hver gang du ender i blindgyder i labyrinten er du på autopilot, så derfor skal du aldrig være bange for at byde livet op til dans og forsøge at generindre din livsintention i dit hjerte.

Lad dig ikke begrænse af andres synspunkter, men vælg at holde fast i livets evige Udviklings proces i stedet for IND-viklingsvejen. Du har mulighed for i hvert sekund at kreere din fremtid LIGE nu via dine tanker, via dine følelser og via dine handlinger.

Så gør, hvad du Siger, altså walk the talk og lad dig inspirere til mere på din vej, for det er lige der, udviklingen er, og du lever livet fuldt ud hver dag.

Du er ikke et offer, du er en Mester, der er her for at gøre en forskel og se det positive og løfte energien, der er ikke tid til, at have frygt, begrænsninger og usikkerhed i dit liv, for alt er bare en illusion for at tage nye skridt på livets vej. For ved at være storslået, kan du kreere det ind i fysisk form.


1.4 Mester Læreren - Mester Niham


Han beder dig finde de 20 nærmeste personer i dit liv, og observere med hvilken kvalitet hver enkelt kan inspirere og skærpe din bevidsthed. Så ud af disse 20 mennesker skal der helst være 16 personer, du ser op til, som kan være med til at hjælpe dig til at være storslået i dit liv.

For hvorfor har du dem ellers i dit liv? En Great Minded person vil altid være bevist om, at alting er perfekt, du er her for at vokse og lære af alle de mennesker, du møder på din vej. For hvis du giver, får du tilbage, og omvendt hvis du holder tilbage, vil du miste. Er du nærværende til at være storslået nok til at se alt som læreprocesser?

Hvis du hele tiden er sammen med mennesker, som er dig overlegne, vil du være bevidst om at være nærværende og lære, da det netop er derfor, du har tiltrukket muligheden for at udvikle dig.

En Great Minded person kan se en ressource i alt, hvad du møder i livet, for hvis du underkender muligheden for læreprocessen i livet kommer den kun igen i endnu større målestok. Lær at se noget positivt i alt og alle du møder, for på den måde vil du selv vokse.

Han giver deltagerne på workshoppen en opgave i at finde en positiv egenskab for hver af de øvrige deltagere, og når du har fundet denne egenskab, skal du herefter beskrive, hvordan personen kan udvikle denne egenskab til noget større, og hvordan kan du selv lære noget af denne egenskab.

Når du har lavet denne øvelse, kan du gøre den samme øvelse med de tidligere 20 nære personer i dit liv, og hvad kan disse personer lære dig i dit liv. Det kan være alt fra stort til småt, men ved at have opmærksomheden på, hvad netop de kan berige dig med, vil være en læreproces. 


1.5 Cliffhanger med et guddommeligt strejf af kærlighed - Quan Yin


Under kanaliseringen med Quan Yin arbejder både hun og Rafael intens på dine nyrer, da det er her, du har din livsenergi og åbning af dit hjerte, det er fysisk meget mærkbart.

Hun beskriver livet som en Lotus blomst, hvor du vokser op fra dynget og må bevæge dig op mod lyset til en person med et Great Mind. Når du ser noget kærligt i din verden vil du hæve din vibration, for energien lige nu er at til at byde livet op til dans.

Kærlighed er fuld accept til nuet, og alt der er. Det er ikke overenskomstforhandlinger, hvor du definerer, hvad der først skal korrigeres eller laves om, før personen/ting kan bruges.

Kærlighed står på de 3 ben, som er: Nærvær, Respekt og Tolerance, både til dig selv og andre.

Quan Yin ønsker at være den sidste på 1.dagen i workshoppen, da hun med sin kanalisering skaber en Cliff-hanger til den efterfølgende dag, hvor du skal på date med dig selv.


Jeg har gennem deltagelse i workshoppen `Great Mind - Great Awakening` fået lige præcis det jeg ønskede mig allermest - åbnet mit hjerte og kontakt til min sjæl. 

I tillæg fik jeg en dyb forståelse for, at de læreprocesser jeg har været igennem i livet har jeg selv planlagt for at udvide min bevidsthed samt en dyb tillid til, at universets mestre - som Dennis på mesterlig vis kanaliserer - har min ryg og ønsker min fremgang.

Der blev givet relevante og ganske ligetil værktøjer til at udvikle de trin der er nødvendige for at have et Great Mind, og derved melde sig ind i den store opvågning på jorden, Great Awakening.`


Kærlig hilsen

Claudia 

Du vil ALTID have adgang til dette materiale!2.1 Hjem til dit "selv" - Quan Yin


Som medlem af Karmarådet, er Quan Yin med til at lave den plan, som den enkelte planlægger før hver inkarnation. Hun fortæller, at vi ofte er meget optimistiske i denne planlægning, men hun vil dog anbefale, at vi tog knap så mange udfordringer ind i planen, da det vil give os mere ro til at fordøje livet i et roligere tempo. Kærlighed er vejen i det, du ser i dit ydre liv, men det er kun kærlighed i forklædning. Selverkendelse og Great Mind er selvkærlighed til dig selv, hvor du ikke behøver at nedgøre dig selv. 

Hun definerer de 2 ting selvtillid og selvværd, som helt forskellige. Din selvtillid kan aldrig være større end dit selvværd. 

En høj selvtillid, opnår du, når du har gjort det, du kan, og det du skal, -altså rettidig omhu, hvor du Gør det, du Siger.

Et højt selvværd, får du når du står ved dit lys, og ikke nedgør dig selv i tanke, ord og handling. 

Stor selvtillid uden selvværd, er blot et stort Ego. 

Selvkærlighed er lig med selvværd, hvor det kan måles ud fra dine handlinger, og det du gør. Jeg hører, hvad du siger, men jeg ser, hvad du Gør. Intentionen er værdiløs, hvis du ikke indløser din intention, ellers bliver det blot varm luft. En person, der er awakend, benytter sig ikke af varm luft, man gør ting af lyst eller af behov. Kompromis er ikke kærlighed, hverken til dig selv eller en partner. Kan du rumme og tillade noget godt for din partner, uden at gå på kompromis med dig selv?

Eller går du på overenskomst med dig selv, før du selv må få fortjeneste? Søger du anerkendelse i andre, fordi du ikke har kærlighed til dig selv? Hvis du nikker genkendende til disse ting, har du ikke et Great Mind, for en sådan person har selvværet og selvtilliden til at stå ved sig selv og sit eget lys. 

Så derfor skal du have en kærligheds affære med dig selv, hvor du skal finde lysten til at være sammen med dig selv.

Quan Yin giver dig en øvelse, hvor du skal finde 5 unikke egenskaber ved dig selv og en vision på, hvordan disse egenskaber kan blive større. 

Sluttelig en fantastisk guidet og hjerteåbnende meditation, hvor du bliver ført gennem sløret, så du får mulighed for at se dine unikke sjælsegenskaber. Under denne meditation bliver der arbejdet intens på åbning af dit hjertechakra.


2.2 Er du klar til at vågne? - Lady Nada


 I har nu arbejdet med Jeres eget Great Mind, og set på både Jeres egne og de øvriges kvaliteter. Husk at arbejde med refleksion, så du vælger, at være bevidst om din egen refleksion, når andre er på, og husk også at vise din egen refleksion af dig selv.

Du husker al kommunikation til dig og er taknemmelig, for alt er bevidsthed. Rettidig omhu er, når du Gør, hvad du siger. Sæt ord bag handling og handling bag ord.

Lady Nada forklarer: Always thoose the High Road, og lys din vej op, for på den måde kan du også se dine forhindringer. Det er vigtigt, at du er den vigtigste person i dit liv, og redder dig selv, alle er præcis, hvor de skal være, og du skal ikke redde dem.

Vær storslået i bevidstheden, det er simpelt, hvis du altid vælger den højeste tone. Accepter, at når noget kommer ind i dit liv, er det ment som en læremester.

2.3 Great Mind Sparke dynen af! - Merlin Gruppen


I skal huske på, at i den 5.dimensionelle energi, kan du skabe din egen virkelighed, men husk på, at Universet giver og materialiserer en kopi af dit meget selvbillede.

Merlin fortæller, at der undervejs er og bliver arbejdet meget intens på din hjertefrekvens, og dermed får du mulighed for at kreere en virkelighed, hvor du har mulighed for at være storslået.

Husk på, at dine følelser har den højeste manifestationskraft, så jo før du kan nå et Great Mind, desto hurtigere kan du skabe en fantastisk virkelighed. Hvis folk ikke kan være sammen med dig pga. dit lys, er det en gave til dig, at de forlader dig.

En af de væsentligste ting i dit liv, er din reaktion, som skaber din kreation/begivenhed, og vise versa.

Er du villig til at begrave dit paradigme, og begrave din illusion for en ny sandhed?

For igen i morgen at gøre det for en ny sandhed? Lad nu Dommeren, Egoet og Offeret blive i den Gamle Verden, og se alt i dit liv som læreprocesser. Du er Mesteren i at være Dig, for ingen andre kan være dig, så derfor vær din egen original i livet. 


2.4 Spørgsmål og Svar - Mester Niham


Quan Yin

Denne work shop har medvirket til at højne din energi og vibration, så du kan medvirke til at Bevidstheds- gnisten ¨springer¨ til en højere og lysere bevidsthed i den kollektive bevidsthed. 

Hun giver fortællingen som en metafor om de isolerede aber, som opøver en specifik færdighed, som via bevidstheds spring fortsætter til andre aber på en anden isoleret ø. Så derfor, gå ud i verden og stå i dit lys med et Great Mind, og denne højere bevidsthed vil springe som gnisten til andre.

Lada Nada

Når du går herfra, vil og skal du så dine frø, og medvirke som inspirator til a t flere vil vælge The High Road. Så VÆR motivationen for dig selv på din egen ydmyge rejse i denne inkarnation.

Mester Niham

Niham besvarer spørgsmål fra deltagerne på workshoppen. Han opfordrede til, at der blev stillet generelle spørgsmål.

Mater Niham slutter de 2 dage med at fortælle, at du skal være bevidst om, at for hver gang du hører kanaliseringerne i Great Mind, Great Awakening, desto højere og dybere vil det give bringe dig, så det igen byder på nye læreprocesser.

Rigtig god proces med et Great Mind.Great Mind, Great Awaking er en Workshop hvor du får en masse viden om at se på verden og ikke mindst se ind i dig selv.

Det med at se ind i sig selv og føle sig selv er nok noget af det mest oversete i menneskeheden, fordi du / i / de fleste er mental styret. Men gå efter hvad du føler i dit Hjerte. Det er ligesom den første indskydelse, det er som regel også den der er den rigtige, fordi den som regel kommer fra Hjertet / Dit højre selv.

Det er en spændende Workshop som du hører noget nyt i hver gang den høres, fordi den løfter dig op derfra hvor du er.   


HK  Bjarne Olsen